hebeng
לקוחות
  • לקוחותינו בתחום הרפואה כוללים חברות היי-טק בתחום, חברות ביטוח, חברות שעוסקות בתיירות רפואית, חברות תרופות, מכוני מחקר ומשווקי תרופות ומוצרים פרא-רפואים.
  • לקוחותינו בתחום התרגום האקדמי הינם חוקרים במספר מוסדות לימוד בארץ. בנוסף, אנחנו עובדים עם אגודות סטודנטים שמזמינות אצלנו תרגום מאמרים בצורה מרוכזת, כדי להפוך אותם למקראות עבור קורסים ספציפיים. כמו כן, פונים אלינו סטודנטים שלא מעוניינים "לשבור שיניים" לבד מול מאמרים קשים באנגלית בתחומי פסיכולוגיה, תקשורת ומנהל עסקים.
  • לקוחותינו בתחום הספרותי הינם הוצאות ספרים שונות, סופרים ומשוררים וגם אנשים מיוחדים שמעוניינים להעביר את הזיכרונות שלהם לילדיהם ולדורות הבאים