hebeng
תקנון


1. כמות הטקסט המינימלית לחישוב הינה 250 מילים. במידה ויוזן טקסט קצר יותר החישוב ייעשה לפי הכמות המינימלית כאמור.

2. אין אנו מתחייבים לקבל כל הזמנה- הכל בכפוף לזמינות של המתרגמים.

3. אין אנו מתחייבים להצעת המחיר במקרה בו כמות המילים שהוזנה במחשבון אינה מדויקת.

4. דחיפות - במידה ובחרתם בדחיפות בדרג בינוני/גבוה נא לציין בהערות גם את שעת התרגום הרצויה. במידה ולא נקבל עדכון כזה מראש- לא נוכל להתחשב בו.

5. התאמה אישית - במידה וקיימים מאפיינים מיוחדים בתרגום נא לציין זאת בהערות לתרגום. במידה ולא נקבל עדכון כזה מראש- לא נוכל להתחשב בו.

6. איננו מבצעים עריכה לשונית/מקצועית. 

7. עיצוב ייחודי עלול לקחת זמן - יש לקחת זאת בחשבון בעת שליחת תרגום.

8. אופי קבלת התרגום - ככלל התרגום יתקבל באימייל של הלקוח, במידה ואתם מעוניינים לקבל את התרגום גם בצורת PDF או בהדפסה נא לציין זאת בהערות לתרגום.

9. תרגום מצגת - תרגום רגיל יכלול רק תרגום של מלל (ללא שיבוץ למקומות הרלבנטיים במצגת). במידה ומעוניינים בשיבוץ כאמור יש לסמן את התוספת: "עריכה ועימוד".

10. תרגום אתר אינטרנט - נא להעביר את המלל של האתר בצורת קובץ וורד.  במידה ומעוניינים שאנו נוריד את המלל מהאתר יש לסמן את התוספת: "עריכה ועימוד". במידה ומבוצעת עריכה כאמור, אנא שלחו לנו גם את מפת האתר כדי לקשר את הכותרות של שפת המקור לשפת יעד.