hebeng
תשלומים


לקוח יקר, באפשרותך לשלם באחד ממגוון אמצעי התשלום הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
התשלום מבוצע במערכת סליקה מאובטחת.

לכניסה למערכת אנא לחץ כאן

תשלום באמצעות העברה בנקאית:
ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון הבא:
בנק מזרחי, סניף 413, ח-ן 168908 על שם TARGET4U
את אישור ההעברה נא לפקסס למספר: 153-74-7022342

לתשלום באמצעות המחאות:
המחאות נא לשלוח לכתובת הבאה:
TARGET4U שירותי תרגום
רחוב הרצל 18/12
רמת גן